Heidi Renzer

Heidi on vandeaudiitor alates 1998. aastast ja rahvusvaheliselt atesteeritud siseaudiitor (CIA) 2004. aastast. Heidil on kogemus nii Eesti hea tava kui ka rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) nõuetele vastavate aruannete koostamisel ja auditeerimisel.