Kellele on audit kohustuslik?

Auditi kohustus on kõigil raamatupidamiskohustuslastel, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 4 000 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 2 000 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 50 inimest.

või vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 12 000 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 6 000 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 180 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest või mis tuleneb kohustusest aruandeaasta näitajate põhjal.

Ülevaatuse kohustus on kõigil raamatupidamiskohustuslastel, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 1 600 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 800 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 24 inimest.

või vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 4 800 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 2 400 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 72 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik käesoleva seaduse sihtasutusele, millel ei ole auditi kohustust, kuid mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 15 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 15 000 eurot.

Kohustusliku ülevaatuse võib asendada auditiga.

 

Vaata meie auditi ja ülevaatuse teenuste kohta: Finantsaudit